Kulturotwórcza funkcja gier
Między przyjemnością a użytecznością
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Zasady przygotowywania artykułów
Wytyczne czasopisma Homo Ludens (numer trzeci)
Informacje na temat wymogów publikacji znajdują się TUTAJ.