Kulturotwórcza funkcja gier
Między przyjemnością a użytecznością
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Badania Gier
ul. Kossaka 9/7, 60–759 Poznań, tel. (061) 866 04 22 www.PTBG.org.pl
 

 

Instytut Lingwistyki Stosowanej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Collegium Hipolita Cegielskiego ul. 28 Czerwca 1956r. nr 198, 61–485 Poznań,
tel. (061) 829 29 25, fax: 829 29 26, www.ils.amu.edu.pl

ils  

 

 

 

oraz

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier

ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań
Tel.  61 8330 530 Fax. 61 8331 543
e-mail: rekrutacja@wseiii.pl. dziekanat@wseiii.pl

 

  
 

Konferencja objęta honorowym patronatem

 JM Rektora UAM
prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka


JM Rektora WSEIiI w Poznaniu
dr. Dariusza Grzybka

Dziekana Wydziału Neofilologii UAM
prof. dr hab. Teresy Tomaszkiewicz
oraz
Prezydenta Miasta Poznania
Ryszarda Grobelnego

 

 

 

 

 

 

Partnerzy:

Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 Członek Wspierający Polskiego Towarzystwa Badania Gier
 

 Partron medialny: