Kulturotwórcza funkcja gier
Między przyjemnością a użytecznością
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

W roku 2010 proponujemy uwzględnić następujące problemy:

 • Gry jako przedmiot badań naukowych

 • Społeczne pożytki z badań nad grami

 • W jakim celu można tworzyć gry?

 • Co mogą dawać gry ich użytkownikom?

 •  Badacze, twórcy, użytkownicy, dziennikarze: naczynia oddzielone czy połączone?

 •  Na czym polega przyjemność z grania?

 •  Miejsce gier w procesach przemian kulturowych

 •  Gry jako medium kultury popularnej

 •  Gry w edukacji i popularyzacji

 •  Gry komunikacyjne i językowe

 •  Język gier

 •  Gry międzykulturowe

 •  Nowoczesne technologie i nowe typy gier

 •  Gry z perspektywy ekonomii, rynku, gospodarki

 •