Kulturotwórcza funkcja gier
Między przyjemnością a użytecznością
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  

Zgłoszenia i opłaty:

Zgłoszenia zawierające dane osobowe i temat referatu wraz z abstraktem prosimy zamieszczać na stronie internetowej konferencji http://gry.konferencja.org do 31 października 2010 roku.

Wpłatę prosimy uiszczać do 31 października 2010. Dowód wpłaty prosimy przesłać na adres PTBG lub wersję zeskanowaną drogą mailową na adres gry@konferencja.org .

Prosimy o dokonywanie rezerwacji noclegów osobiście drogą mailową na adres gry@konferencja.org do 31 października 2010. Liczba miejsc jest ograniczona.

Termin nadsyłania artykułów w wersji do druku (poprzez samodzielne zamieszczenie we własnym profilu na stronie konferencji) – 31 grudnia 2010.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres  gry@konferencja.org