Kulturotwórcza funkcja gier
Między przyjemnością a użytecznością
 

Zaloguj się
 


Zgłoszenie udziału


EN  
VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
z cyklu

Kulturotwórcza funkcja gier  

nt.

Między przyjemnością a użytecznością

Poznań 13 – 14 listopada 2010

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Pracownia Badań Ludologicznych w Glottodydaktyce i Komunikacji Interkulturowej ILS UAM mają zaszczyt zaprosić na szóstą już konferencję z cyklu "Kulturotwórcza funkcja gier".

Badania nad grami, coraz bardziej istotne w nauce światowej, zakorzeniły się także w naszym kraju. Świadczą o tym m.in. dotychczasowe dokonania i publikacje PTBG. Pragniemy więc kontynuować namysł nad tym ważnym zjawiskiem, niosącym nadzieję nie tylko na owocną refleksję naukową, ale też na współpracę ludzi rozmaicie związanych z grami.


W roku 2010 proponujemy uwzględnić następujące problemy:
 • Gry jako przedmiot badań naukowych

 • Społeczne pożytki z badań nad grami

 • W jakim celu można tworzyć gry?

 • Co mogą dawać gry ich użytkownikom?

 •  Badacze, twórcy, użytkownicy, dziennikarze: naczynia oddzielone czy połączone?

 •  Na czym polega przyjemność z grania?

 •  Miejsce gier w procesach przemian kulturowych

 •  Gry jako medium kultury popularnej

 •  Gry w edukacji i popularyzacji

 •  Gry komunikacyjne i językowe

 •  Język gier

 •  Gry międzykulturowe

 •  Nowoczesne technologie i nowe typy gier

 •  Gry z perspektywy ekonomii, rynku, gospodarki

Dwa główne wątki tegorocznej konferencji to pytania o przyjemność i użyteczność. Że gry mogą być przyjemne – zgodzą się pewnie wszyscy, ale na czym owa przyjemność polega? Jeśli zaś gry bywają użyteczne – to w jaki sposób, dla kogo, w jakich okolicznościach? Kiedy przyjemność idzie w parze z użytecznością, a kiedy stają się one zaciekłymi rywalkami? A może przyjemność, którą dają gry, już sama w sobie jest użyteczna?

Liczymy na to, że rozmowa o tych i innych zagadnieniach pogłębi naszą wiedzę o grach i otworzy nowe pola dyskusji na ich temat, m.in. dzięki zetknięciu różnych horyzontów: naukowców, twórców, dziennikarzy, graczy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych – do zobaczenia w Poznaniu!